UOC
Càtedra
UOC-BSA
BSA
OE

Laboratori de Dades

El nostre Laboratori de Dades permet traduir les dades en brut en coneixements significatius que permetin prendre decisions de salut més eficients i eficaces. La següent infografia permet obtenir una imatge més àmplia del procés.

Les directrius del Laboratori de Dades són les següents:

  • El programari lliure: lliure i de codi obert (programari lliure) és l’opció prioritària al Laboratori de Dades.
  • Simplificació de les corbes d’aprenentatge. Especialment en la “capa cognitiva”, les eines han de ser fàcils d’utilitzar per als investigadors i analistes.
  • Les dades heterogènies. Utilitzem els sistemes de gestió de dades que millor s’adapti a la naturalesa de les dades i casos d’ús. El Laboratori de Dades incorpora tant Relational com NonSQL Databases (Not only SQL) segons les necessitats de cada cas.
  • Gestió de dades / Metadades de repositoris. Les metadades són una eina clau en els processos de govern i de gestió de dades, ja que facilita la interpretació i l’ús de les dades per les persones i els processos automatitzats.
  • Emmagatzematge i processament centralitzat i distribuït. El Laboratori de Dades és fàcilment adaptable a diferents escenaris, i abasta tant un enfocament analític tradicional com entorns més innovadors en què es requereixen capacitats d’emmagatzematge i computació distribuïda.