UOC
Càtedra
UOC-BSA
BSA
OE

Activitat

Activitat

Serveis

Salut pública

Serveis de salut

Serveis socials

Estadis

Promoció

Prevenció

Diagnòstic

Tractament

Recuperació

Cura/Crònic

Àrees

Ciències del comportament

Ciències socials

Economia de la salut

Recerca translacional

Tecnologies

Laboratori de Dades
De les dades en brut a la informació significativa per la presa de decisions en el sistema de salut

Dades obertes

Anàlisis de dades

Integració de dades

Governança de dades

Big data

Internet de les coses

Transferència de tecnologia

La Càtedra UOC-BSA promou la transferència de tecnologia amb els següents objectius:

 • Impulsar activitats encaminades a promoure l’ús de les TIC i l’anàlisi de dades en el sector de la salut.
 • Millorar les accions de col·laboració per a l’explotació i transferència dels resultats obtinguts en la Càtedra.

Formació

En el marc de la UOC, oferim formació en dues àrees:

 • Programa de doctorat (PhD).
 • Capacitació de professionals de la salut y de la gestió de la salut.

Investigació i Innovació

El nostre model de R+I pretén promoure:

 • La cooperació en projectes de recerca i desenvolupament.
 • L’enfortiment de la recerca i de la base de coneixements, tot obrint possibilitats de potenciar la cooperació futura.
 • La col·laboració per al desenvolupament d’activitats de recerca.
 • La captació d’estudiants de doctorat i de màster.

Divulgació del coneixement

L’estratègia de difusió de la Càtedra té per objecte:

 • Donar a conèixer les nostres activitats entre tots els interessats.
 • Promoure la formació i la recerca en les àrees de salut, Big Data i anàlisi de dades.
 • Facilitar l’intercanvi de personal tècnic, investigadors i experts.