UOC
Càtedra
UOC-BSA
BSA
OE

Et capacitem a tu i a la teva salut amb dades significatives

Activitat

Activitat

Transferència de tecnologia

Posar a disposició solucions tecnològiques per un millor sistema sanitari

Formació

Big data i anàlisis per a estudiants de doctorat i professionals de la salut

Investigació i Innovació

De les dades, la ciència social y del comportament als professionals de la salut

Divulgació del coneixement

Compartir els nostres coneixements per al benefici de tota la societat

Proveïm serveis en les àrees següents

Salut pública

Serveis de salut

Serveis socials

Cobrint diferents estadis

Promoció

Prevenció

Diagnòstic

Tractament

Recuperació

Cura/Crònic

Recopilant coneixements de

Ciències del comportament

Ciències socials

Economia de la salut

Recerca translacional

I aplicant aquestes tecnologies

Laboratori de Dades
De les dades en brut a la informació significativa per la presa de decisions en el sistema de salut

Dades obertes

Anàlisis de dades

Integració de dades

Governança de dades

Big data

Internet de les coses